Rynki finansowe są w dzisiejszych czasach dostępne praktycznie dla każdego inwestora. Pozwala na to zarówno postęp cywilizacyjny, jak też i szybki postęp technologiczny. Co więcej na każdym kroku jesteśmy atakowani, przez reklamy wszelakiej maści i proweniencji dostawców usług inwestycyjnych. Dlatego właśnie, w poniższym wpisie, chciałbym przybliżyć nieco główne różnice pomiędzy rynkiem Forex a Giełdą Papierów Wartościowych.

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda to miejsce, w którym spotykają się dwie strony transakcji - potencjalni kupujący i sprzedający. W celu zrealizowania transakcji - zlecenia, musi dojść do porozumienia pomiędzy dwoma stronami w zakresie ceny. W zależności od panującego trendu, wynikającego z oczekiwań względem wartości danego waloru, akcje czasem drożeją lub tanieją. Najpopularniejsze przedmioty obrotu na giełdach to akcje - czyli fizyczne certyfikaty własności części firmy (często z prawem do udziału w zyskach- dywidendy), obligacje - certyfikaty udzielenia danej spółce pożyczki oraz fundusze- popularne zwłaszcza poza granicami RP w których skład wchodzą staranie dobrane akcje, certyfikaty i inne instrumenty finansowe. Warto wspomnieć także o opcjach i kontraktach terminowych, które jednak z racji bardziej spekulacyjnego charakteru bliższe są rynkowi Forex. Nad rozliczeniem transakcji czuwa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który jest instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych w RP.

Rynek Forex

Foreign Exchange, czyli popularny rynek Forex, umożliwia inwestowanie głównie w pary walut, dokładniej zaś w wahania ich wzajemnego kursu. Geneza usługi wiąże się z transakcjami na rynku międzybankowym na którym banki dokonują transakcji wymiany walut za pośrednictwem systemów elektronicznych. Systemy te mają na celu kojarzenie zleceń uczestników rynku, dzięki czemu możliwe jest zawieranie transakcji, czyli jest to podobny mechanizm jak w przypadku giełdy. Występują jednak trzy zasadnicze różnice: Forex jest rynkiem zdecentralizowanym - nie istnieje organ nadrzędny odpowiedzialny za nadzór, jest możliwe korzystanie z tak zwanej dźwigni- można inwestować więcej środków niż się posiada, co niesie możliwości większych zysków i strat, inwestując na rynku Forex nie stajemy sie właścicielem spółki ani fizycznie nie nabywamy wspomnianych walut. Rynek Forex jest bowiem rodzajem zakładów wzajemnych co do zmian kursu, zakładów w których wygranym przy każdej transakcji jest krupier-dostawca usługi.