Wiele, nawet pozornie bardzo dobrze radzących sobie na rynku, małych firm cierpi na problemy związane z brakami w zarządzaniu. Jest to poniekąd skutkiem tego, że twórcy biznesu posiadają ogromną wiedzę praktyczną, ale nie zawsze są w stanie wdrażać najnowsze metodologię pracy coraz bardziej specjalistycznych dziedzinach.

Brak strategii w zarządzaniu firmą

Można powiedzieć, ze zarządzanie strategiczne jest niestety "piętą achillesową" w polskich firmach. Nierzadko można spotkać się z zarządzaniem intuicyjnym. Sama zaś strategia uważana jest za swoisty gorset ograniczający elastyczność działania na rynku. Niestety jest wręcz odwrotnie, brak aktualnej strategii biznesowej może narazić firmę na niepotrzebne ryzyko, czy to w postaci chaosu wewnętrznego, czy stopniowej utraty kontrahentów na rzecz konkurencji lepiej planującej długofalowo.

Najważniejsza jest sprzedaż

Najważniejsza w firmie jest sprzedaż, bez generowania przychodów ze sprzedaży nie ma biznesu. Jednakże z wielu różnych powodów, w firmach pomija się często niektóre krytyczne elementy, które mogą mieć przełożenie na ostateczny wynik działań sprzedażowych. Ot choćby działy sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażowej powinny działać w ramach jednej strategii, w sposób skoordynowany.

Zarządzanie finansami w firmie

Wielu przedsiębiorców przyjmuje, że księgowa nigdy zastąpi dyrektora finansowego, ale tak nie jest, gdyż ma on zupełnie inne priorytety. W praktyce oznacza to, że w firmie nie trzeba od razu wdrażać skomplikowanego kontrolingu i powoływać osobnego działu. Wystarczy początkowo skupić się na podstawach analizy sprawozdań finansowych, dzięki temu można znacznie lepiej zrozumieć jaka jest kondycja firmy w kilku kluczowych obszarach.

Mam nadzieję, że omówienie tych trzech popularnych błędów biznesowych będzie przydatne dla Was.